• Slide 14
 • Slide 2
 • Slide 6
 • Slide 11
 • Slide 13
 • Slide 1

Na podlagi 37.člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) se imenuje 

-  Valerijo Domajnko Ornik, mag. lab. biomedicine

za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice.

Kontakti pooblaščene osebe:

e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

telefon: 03 758 17 55

 

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 

 

INFORMACIJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA PACIENTE

Spoštovani pacienti!

Na podlagi 13. in 14. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu osebnih podatkov vas obveščamo, da se bodo vaši osebni podatki, ki bodo:

 • pridobljeni od vas tekom obravnave v našem zavodu (npr. opis težav in vzrokov zanje, pretekle bolezni in poškodbe ter njihovo zdravljenje, bolezni v družini, skrb za lastno zdravje in faktorji tveganja, oseben, družinske in ekonomsko-socialne razmere, želeni termini, vprašalniki, pisne izjave, zdravniška potrdila, mnenja in spričevala, izvidi, odpustnice, diagnostično gradivo in podobno),
 • po potrebi in pogojno pridobljeni o drugih upravljalcev (npr. Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – on line zdravstveno zavarovanje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje – informacijske rešitve eZdravja, drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, delodajalca ali drugega napotnega organa oziroma organizacije) in
 • bodo nastali pri nas v okviru izvajanja zdravstvene oskrbe (vključno s podatki, ki bodo ustvarjeni pri zunanjih pogodbenih izvajalcih, npr. laboratorijih)

zbirali, uporabljali in drugače obdelovali za namen zagotavljanja, varne, kakovostne, primerne in učinkovite zdravstvene oskrbe (v naši organizaciji ali pri drugem izvajalcu zdravstvene oskrbe, če boste tja napoteni ali tam nadaljevali zdravljenje), za katero ste se odločili. Podatki so del vaše redne zdravstvene dokumentacije v papirni in elektronski obliki, ter se hranijo enako dolgo kot vaša zdravstvena dokumentacija (najpomembnejša zdravstvena dokumentacija se po zakonu hrani še 10 let po smrti pacienta, ostala osnovna dokumentacija 15 let od nastanka, za določene dokumente v sistemu javnega zdravstva pa roke hrambe določa tudi enotni klasifikacijski načrt). Določeni osebni podatki se lahko vodijo tudi v posameznih zbirkah, na primer v čakalnih seznamih ali naročilnih knjigah.

Brez osnovnih anamnestičnih informacij, ki nam jih o sebi podate prostovoljno, izvedba zdravstvene oskrbe ni možna ali pa bi bila bistveno otežena. Tisti obdelavi podatkov, ki je po predpisih obvezna, ni možno ugovarjati (npr. posredovanje podatkov policiji za potrebe izvajanja njihove pristojnosti v konkretni zadevi). Po zakonu o pacientovih pravicah je pacient dolžan dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno obravnavo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njegovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa. Poleg tega je dolžan obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem, in pravočasno obvesti izvajalca zdravstvene dejavnosti o morebitnem izostanku na pregled in zdravljenje. 

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je določena zlasti v Zakonu o pacientovih pravicah in Zakonu o zbirkah osebnih podatkov s področja zdravstvenega varstva. Delno so podlage določene tudi v Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakonu o zdravniški službi, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter nekaterih drugih specialnih zakonih s področja zdravstva.

Upravljalec vaših osebnih podatkov je naša organizacija s polnim nazivom Javni zavod Zdravstveni dom Slovenske Konjice, ki ima imenovano tudi pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov Valerijo Domajnko Ornik, vodja laboratorija, dostopno na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali na telefonu 03 758 17 55.

Podatki se redoma ne posredujejo tretjim osebam, razen:

 • Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki se mu posredujejo nekateri zakonsko določeni podatki za potrebe financiranja zdravstvenih storitev,
 • zavarovalnicam, ki izvajajo prostovoljna zdravstvena zavarovanja,
 • Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, ki se mu poročajo nekateri zakonsko določeni podatki za potrebe vodenja nekaterih nacionalnih zbirk podatkov in delovanja sistema eZdravja, med drugim tudi za potrebe naročanja na zdravstvene storitve pri drugih izvajalcih in za potrebe izdaje receptov,
 • pogodbenim obdelovalcem, zlasti pri vzdrževanju računalniškega sistema, če je to izjemoma neizogibno potrebno,
 • drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, če je to neizogibno potrebno za vašo zdravstveno oskrbo.

Na zahtevo se posamezni podatki lahko posredujejo drugim organom in organizacijam ter fizičnim osebam (npr. svojcem), če obveznost posredovanja podatkov določa zakon ali če boste v to posebej privolili (npr. raziskave, če se izvajajo na osebnih podatkih).

Avtomatsko odločanje in profiliranje pacientov se ne izvaja.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo pridobljeni ustvarjeni podatki, imate tudi pravico do pritožbe ali prijave pri Informacijskem pooblaščencu v primeru kršitve varstva osebnih podatkov, pravico do seznanitve z vašimi osebnimi podatki ter zdravstveno dokumentacijo ter pravico do ugovora, izbrisa, popravka, omejitve obdelave ter prenosljivosti podatkov, če so za to izpolnjeni pogoji (41. člen Zakona o pacientovih pravicah ter 15. do 22. člen Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov).

Pravica posameznika do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo ima pravno podlago v 38. in 51. členu Ustave RS ter v 41. členu Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS št. 15/08 in naslednji). Pravica do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo se deloma sicer prekriva tudi s pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki iz 30. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji).

Natančna navodila in postopek, kako se seznaniti z lastno zdravstveno dokumentaciji in kako je z posredovanjem osebnih podatkov, najdete v dokumentu na tej POVEZAVI.

 

 

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Ok