• Slide 14
  • Slide 2
  • Slide 6
  • Slide 11
  • Slide 13
  • Slide 1

 

  AKTUALNA JAVNA NAROČILA

 

JN-1/2024 - Dobava laboratorijskega materiala in regentov

Številka objave je JN000934/2024-EUe16/01.
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/791781.

 

  ARHIV JAVNIH NAROČIL

Javna naročila 2023

JN3-2023 - Obnova ambulant družinske medicine -  JN006145/2023-W01

Povezava do objave na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=493207

EJN-7/2023 - Razpisna dokumentacija za izvedbo protetičnih zobotehničnih storitev

Razpisna dokumentacija - PDF

Razpisna dokumentacija - WORD

JN1-2023 - Nadstrešnica za reševalna vozila - JN001691/2023-W01

Povezava do objave na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=474989 

Dopolnitev dokumentacije: Tabela gradbeno obrtniška dela

Projektna dokumentacija: Elektro načrti

Logotip zavoda

Javna naročila 2022

JN1-2022 - NAKUP HEMATOLOŠKEGA ANALIZATORJA S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET

Povezava do objave na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=441077

JN2-2022 - Dobava hitrih kromatografskih antigenskih testov za SARS-CoV-2 - JN004770/2022-W01.

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=451026

JN3-2022 - Nadstrešnica za reševalna vozila Zdravstvenega doma Slovenske Konjice - JN005114/2022-W01

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=452543 

JN4-2022 - Dobava RTG aparata - JN006307/2022-W01

Povezava do objave na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=457571

JN5-2022 - Postavitev sončne elektrarne za samooskrbo - JN007759/2022-W01

Povezava do objave na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=457571

 

Javna naročila 2021

Dobava in dodelava kombiniranega vozila za prevoz oseb. Povezava do objave na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=410001

Dobava hitrih kromatografskih antigenskih testov za SARS-CoV-2 - JN001699/2021-W01.
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=391822

 

Javna naročila 2020

Seznam evidenčnih naročil 2020

Javno naročilo za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala po odprtem postopku za obdobje treh let. Objava na Portalu javnih naročil pod št. JN006948/2020-B01 in Uradnem glasilu EU pod št. 2020/S 218-534805 z dne 06.11.2020. RAZPISNA DOKUMENTACIJA. TABELE.

Javno naročilo za dobavo pogonskega goriva za obdobje treh let po odprtem postopku objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave JN005809/2020-B01, ter Uradnem glasilu EU, pod št. objave: 2020/S 184-443790 z dne 21.09.2020

Javni razpis za dobavo in montažo Ultrazvočnega aparata. Razpis je objavljen pod JN000030/2020-W01.

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo protetičnih zobotehničnih storitev, RAZPISNA DOKUMENTACIJA - PDFRAZPISNA DOKUMENTACIJA - WORD

Javna naročila 2019

Seznam evidenčnih naročil 2019

Povabilo k oddaji ponudbenih predračunov za izvedbo ponovnega odpiranja konkurence med sklenitelji okvirnega sporazuma skladno z izvedenim javnim naročilom št.JN009234/2017 objavljenem na Portalu javnih naročil dne 27.10.2017. DOPIS,  TABELE

Obveščamo vas, da je Občina Vitanje na portalu javnih naročil 19.04.2019 objavila naročilo za dobavo nujnega reševalnega vozila - tip B za ZD Slovenske Konjice. Oznaka naročila je JN002488/2019-W01.
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=305300

Javni razpis za dobavo reagentov in materiala vezanega na biokemični analizator Dimension EXL 200. Razpis je objavljen pod JN001270/2019-B01. 

Javna naročila 2018

Seznam evidenčnih naročil 2018

Javni razpis za dobavo osebnega vozila JN001976/2018-W-01. Razpisna dokumentacija je dostopna TUKAJ.

Povabilo k oddaji ponudbenih predračunov za izvedbo ponovnega odpiranja konkurence med sklenitelji okvirnega sporazuma skladno z izvedenim javnim naročilom št.JN009234/2017 objavljenem na Portalu javnih naročil dne 27.10.2017. DOPISTABELE

Javna naročila 2017

Seznam evidenčnih naročil 2017

Javni razpis DOBAVA SANITETNEGA, LABORATORIJSKEGA IN ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA

Javni razpis za dobavo nujnega reševalnega vozila, objava Portalu javnih naročil dne 13.6.2017 - JN005882/2017-W01

Razpisna dokumentacija za DOBAVO ZDRAVIL. TABELE

Javna naročila 2016

Seznam evidenčnih naročil 2016

Povabilo k oddaji ponudbenih predračunov - JN5577/14; TABELE

Javna naročila 2015

Povabilo k oddaji ponudbenih predračunov - JN5577/14; TABELE - V sklupu 8 se izločita izdelka Toxavit in Ledermix.

Javno naročilo za dobavo zobotehničnih storitev po odprtem postopku javnega naročila, objavljeno na Portalu javnih naročil št: JN1700/2015 z dne 17.3.2015.

Javno naročilo za dobavo biokemičnega-imunokemičnega analizatorja preko reagentov po postopku javnega naročila male vrednosti, objavljeno na Portalu javnih naročil št: NMV440/2015 z dne 28.1.2015.

Javno naročilo za dobavo nenujnega reševalnega vozila TIP A, po postopku javnega naročila male vrednosti, objavljeno na Portalu št.: NMV 332/2015 z dne 20.1.2015.

Javna naročila 2014

Javno naročilo za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje 3 let, objava v na Portalu JN5577/2014 z dne 15.5.2014.

Javna naročila 2013

Javni razpis za izvedbo zobotehničnih storitev po postopku zbiranja ponunb po predhodni objavi. Javno naročilo je bilo na Portalu JN uspešno oddano z dne 10. 4. 2013, vendar glede na kategorijo storitve (17-27) na Portalu javnih naročil ni bilo javno objavljeno.

Javna naročila 2012

Javni razpis za dobavo osebnega vozila preko naročil male vrednosti, obj. na Portalu NMV923/2012;

Javni razpis za dobavo nujnega reševalnega vozila tip B, obj na Portalu javnih naročil dne 23.11.2012, pod številko objave JN12705/2012, po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Javna naročila 2011

Javni razpis, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN2753/2011 z dne 21.3.2011 in v Uradnem glasilu EU št.: 2011/S 60-097052 z dne 26.3.2011 za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega materiala za Zdravstveni dom Slovenske Konjice;

 

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Ok