• Slide 14
  • Slide 2
  • Slide 6
  • Slide 11
  • Slide 13
  • Slide 1

SEZNAM ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA KATERE SE VODI ČAKALNI SEZNAM:

Čakalne dobe na dan: 1.5.2023. Čakalna doba je izražena v dnevih.

 

 Zdravstvene storitve

 

Čakalna doba - zelo hitro

 

Čakalna doba - hitro

 

 Čakalna doba - redno

Obrazec ZZZS

 

Rentgensko slikanje

 

Čakalne dobe preverite na https://cakalnedobe.ezdrav.si/ 

eNapotnica

 

Ultrazvok trebuha (abdomna)

 

Čakalne dobe preverite na https://cakalnedobe.ezdrav.si/ 

 

eNapotnica

 

Fizioterapija

Čakalne dobe preverite na https://cakalnedobe.ezdrav.si/ 

Delovni nalog za fizioterapijo

 

Logoped

30

 

60

 

80

Delovni nalog 

 

Psiholog

14

 

14

 

30

Delovni nalog 

 

Pregled pri okulistu

 

-

 

-

 

35

Brez obrazca ZZZS/eNapotnica

Pregled pri ginekologu

-

-

 5

Brez obrazca ZZZS 

 

Zobozdravstvene ambulante

Čakalna doba - zdravljenje (dni)

Čakalna doba – protetika (dni)

Zobozdravstvena ambulanta za odrasle - Branko Plazinič

82

912

Zobozdravstvena ambulanta za odrasle - Aida Berisalić

30

1825

Zobozdravstvena ambulanta za odrasle - Miha Kvas

75

450

Mladinska zobozdravstvena ambulanta - Aleksandra Jan-Ledl

54

0

Mladinska zobozdravstvena ambulanta - Rok Denžič

30

0

 

Za storitve, kjer je za izvedbo potreba napotnica se lahko naročite in uporabite portal zVEM, kjer je potrebna registracija.

Brez registracije in z izdano eNapotnico pa se lahko naročite na tej POVEZAVI ali v avli ZD Slovenske Konjice, kjer lahko koristite terminal za naročanje z eNapotnico.

 

 

UPRAVLJANJE ČAKALNEGA SEZNAMA IN ČRTANJE S ČAKALNEGA SEZNAMA (15.b in 15.c člen ZPacP-A) - povzetek

Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razlogov odpove termin najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih določi minister, pristojen za zdravje, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno. V primeru odpovedi iz objektivnih razlogov ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno. Po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri tem izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Rok iz prejšnjega stavka ne velja, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da taka omejitev neposredno ogroža pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo. 

Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe pacienta črta s čakalnega seznama v naslednjih primerih in rokih:
– smrt pacienta: po pridobitvi take informacije ob ažurnem pridobivanju podatkov iz centralnega registra podatkov o pacientih,
– želja pacienta po črtanju s čakalnega seznama: v 24 urah od izražene želje,
– pacientova zavrnitev izvedbe zdravstvene storitve: v 24 urah od zavrnitve,
– zdravstveno stanje pacienta ne omogoča izvedbe zdravstvene storitve, zaradi katere je uvrščen na čakalni seznam: v 24 urah od ugotovitve lečečega zdravnika o takem stanju,
– neopravičena odsotnost od termina: v 24 urah od termina,
– druga ali katera koli naslednja uvrstitev na čakalni seznam za isto zdravstveno storitev: v 24 urah od ugotovitve o naknadni uvrstitvi.
 
V primeru črtanja iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, se napotna listina vrne izdajatelju napotne listine (stornira) z navedbo razlogov. Razlog za črtanje se navede tudi na čakalnem seznamu.
 
Celotno vsebino Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) najdete na tej POVEZAVI.
 
 

POOBLAŠČENE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV IN KONTAKTI:

ULTRAZVOK: Mojca Verhovnik, sred.med.ses., 03 758 17 02

RENTGENSKO SLIKANJE: Zvonko Virtič, inž.rad., 03 758 17 02

FIZIOTERAPIJA: Mateja Stropnik, dipl.fiziot., 03 758 17 43

DISPANZER ZA ŽENSKE: Leonida Kopič, sred.med.ses., 03 758 17 04

OKULISTIČNA AMBULANTA: Slavica Obrul, sred.med.ses., 03 758 17 02

ZOBNA AMBULANTA ZA ODRASLE I. - MIHA KVAS: Bernarda Iršič, sred.med.ses., 03 752 35 55

ZOBNA AMBULANTA ZA ODRASLE II. - BRANKO PLAZINIĆ: Mateja Repnik-Arbajter, zob.asist., 03 576 22 50

ZOBNA AMBULANTA ZA ODRASLE III. - AIDA BERISALIĆ: Katarina Laznik, sred.med.ses., 03 758 17 64

MLADINSKA ZOBNA AMBULANTA I. - JAN LEDL ALEKSANDRA: Špela Planinc, sred.med.ses., 03 758 16 90

MLADINSKA ZOBNA AMBULANTA II. - ROK DENŽIČ: Tinkara Galun, sred.med.ses., 03 752 35 55

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE: Katja Hatunšek Lesjak, mag.psih.; mag. Aleksander Vališer, 03 758 17 02

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Ok