• Slide 14
  • Slide 2
  • Slide 6
  • Slide 11
  • Slide 13
  • Slide 1

V naši organizaciji smo kot zavezanec po Zakonu o zaščiti prijaviteljev sprejeli Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev in določili notranjo pot za prijavo kršitve predpisov. Notranja pot za prijavo je namenjena zaposlenim in drugim osebam v delovnem okolju zavezanca (tudi dobaviteljem, kupcem, pogodbenim partnerjem ipd.). Želimo da notranjo pot izkoristite preden podate prijavo zunanjim inšpekcijam, nadzornikom ipd. Notranja pot ni namenjena reševanju sporov med sodelavci ali npr. mobingu. Prijava se poda zaupniku, ki je imenovan s posebnim sklepom.

Notranja pot za prijavo je namenjena prijavi kršitev predpisov, za katere posamezniki, ki so v delovnem ali podobnem razmerju z zavezancem (v nadaljevanju: prijavitelj), izvejo v delovnem okolju. Prijavitelj poda prijavo zaupniku pisno ali ustno. Za podajo pisne prijave priporočamo poseben naš obrazec za podajo prijave.

Prijavitelj lahko kršitev sporoči zaupniku preko:

elektronske pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
telefona: +386 3 758 17 55
pošte: Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice s pripisom "Prijava po ZZPri"

Identiteta prijavitelja je znana le zaupniku in je brez njegovega izrecnega soglasja ni dovoljeno razkriti nikomur. Poskus ugotavljanja identitete prijavitelja ali razkritje njegovih podatkov predstavljata prekršek. Vsebina prijave bo po potrebi razkrita posameznikom, ki bodo sodelovali v procesu odpravljanja prijavljenih kršitev.

Prijavitelj lahko poda tudi anonimno prijavo. V kolikor želi biti obveščen o postopku mora v prijavi opredeliti na kakšen način ga lahko zaupnik kontaktira.
Notranjo prijavo lahko poda prijavitelj, ki je fizična oseba in je podal prijavo o kršitvi predpisov Republike Slovenije znotraj svojega delovnega okolja pred potekom dveh let od prenehanja kršitve ter prijavljene informacije niso očitno neresnične. Prijava se lahko nanaša na dejansko, morebitno ali grozečo kršitev oziroma sum kršitve. Dobroverni prijavitelj je upravičen do zaščitnih in podpornih ukrepov po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, če se proti njemu zaradi prijave izvajajo povračilni ukrepi. Lažna prijava predstavlja prekršek.
Zaupnik prijavitelju po potrebi izda potrdilo o vložitvi prijave, v kolikor ga prijavitelj potrebuje v drugih upravnih in sodnih postopkih.

Zavezanec je na podlagi določb Zakona o zaščiti prijaviteljev sprejel Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev, ki določa način in postopek prijave kršitve predpisov in določa zaupnika. Pravilnik je dostopen na običajen način, kjer so zbrani tudi drugi naši notranji akti in pravilniki ter na na https://zd-slovenskekonjice.prijavitelj.si

DOKUMENTI

Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitev predpisov in zaščiti prijaviteljev

Obrazec za notranjo prijavo

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe

 

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Ok