• Slide 14
  • Slide 2
  • Slide 6
  • Slide 11
  • Slide 13
  • Slide 1

1. Zagotavljanje kakovosti je osnovni cilj v našem zavodu.

2. Kakovost v našem zavodu pomeni:

      - zdravstvene storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve uporabnikov,

      - spoštovanje dogovorjenih terminov,

      - strokovnost, prijaznost in odzivnost,

      - urejenost dokumentacije,

      - spoštovanje pogodb z zdravstveno zavarovalnico ter

      - uspešno in učinkovito poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo.

3. Pri oceni kakovosti je pomembno zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev.

4. Vsi zaposleni so odgovorni za kakovostno izvajanje dela, glede na pooblastila in odgovornosti pri delu.

5. Spodbujamo in iščemo stalne izboljšave zdravstvenih in poslovnih procesov ter sledimo sodobnim smernicam za razvoj zdravstvene stroke.

6. Urejenost poslovanja bomo vzdrževali na ravni zahtev standarda kakovosti ISO 9001.

7. Način dela je dokumentiran v Poslovniku kakovosti in dokumentiranih postopkih.

8. Konkretne cilje kakovosti in ukrepe za dosego teh ciljev sprejema vodstvo na vodstvenem pregledu.

9. Zaposleni pri svojem delu spoštujemo etična načela in strokovne etične kodekse.

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Ok