• 2.jpg
  • 4.jpg
  • slika1.jpg
  • slika2.jpg
  • slika3.jpg
  • slika4.jpg
  • slika5.jpg
  • slika6.jpg
  • slika7.jpg
  • slika8.jpg
  • slika9.jpg

Aktualna javna naročila

....trenutno ni aktualnih javnih naročil...

 

Arhiv javnih naročil

Javna naročila 2017

Javni razpis za dobavo nujnega reševalnega vozila, objava Portalu javnih naročil dne 13.6.2017 - JN005882/2017-W01

Razpisna dokumentacija za DOBAVO ZDRAVIL. TABELE

Javna naročila 2016

Seznam evidenčnih naročil 2016

Povabilo k oddaji ponudbenih predračunov - JN5577/14; TABELE

Javna naročila 2015

Povabilo k oddaji ponudbenih predračunov - JN5577/14; TABELE - V sklupu 8 se izločita izdelka Toxavit in Ledermix.

Javno naročilo za dobavo zobotehničnih storitev po odprtem postopku javnega naročila, objavljeno na Portalu javnih naročil št: JN1700/2015 z dne 17.3.2015.

Javno naročilo za dobavo biokemičnega-imunokemičnega analizatorja preko reagentov po postopku javnega naročila male vrednosti, objavljeno na Portalu javnih naročil št: NMV440/2015 z dne 28.1.2015.

Javno naročilo za dobavo nenujnega reševalnega vozila TIP A, po postopku javnega naročila male vrednosti, objavljeno na Portalu št.: NMV 332/2015 z dne 20.1.2015.

Javna naročila 2014

Javno naročilo za dobavo sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje 3 let, objava v na Portalu JN5577/2014 z dne 15.5.2014.

Javna naročila 2013

Javni razpis za izvedbo zobotehničnih storitev po postopku zbiranja ponunb po predhodni objavi. Javno naročilo je bilo na Portalu JN uspešno oddano z dne 10. 4. 2013, vendar glede na kategorijo storitve (17-27) na Portalu javnih naročil ni bilo javno objavljeno.

Javna naročila 2012

Javni razpis za dobavo osebnega vozila preko naročil male vrednosti, obj. na Portalu NMV923/2012;

Javni razpis za dobavo nujnega reševalnega vozila tip B, obj na Portalu javnih naročil dne 23.11.2012, pod številko objave JN12705/2012, po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Javna naročila 2011

Javni razpis, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil št.: JN2753/2011 z dne 21.3.2011 in v Uradnem glasilu EU št.: 2011/S 60-097052 z dne 26.3.2011 za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega materiala za Zdravstveni dom Slovenske Konjice;

 

© 2017 Zdravstveni dom Sl. Konjice
Back to Top