• 2.jpg
 • 4.jpg
 • slika1.jpg
 • slika2.jpg
 • slika3.jpg
 • slika4.jpg
 • slika5.jpg
 • slika6.jpg
 • slika7.jpg
 • slika8.jpg
 • slika9.jpg

Področje dela zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 33/92).

Zdravstveni dom opravlja svojo dejavnost v:

 •   Strokovno organizacijskih,
 •   Poslovno funkcionalnih enotah

OE Splošne zdravstvene dejavnosti

 •   Dejavnost splošne medicine z laboratorijsko službo in fizioterapijo
 •   Varstvo delavcev pri delu, prometu in športu
 •   Zdravstveno varstvo otrok in mladine
 •   Nujno medicinsko pomoč
 •   Patronažno dejavnost
 •   Antikoagulantna ambulanta

OE Specialistično dispanzerske dejavnosti

 •   Specialistično ambulantno dejavnost na področju varstva žena
 •   RTG in UZ preiskave
 •   Okulistična ambulantna dejavnost

OE Zobozdravstvena enota

 •   Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine
 •   Zobni RTG

OE reševalnih prevozov

OE Uprava

© 2017 Zdravstveni dom Sl. Konjice
Back to Top